NMIO-SIN | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-SIN

Strategie informatyzacji

Liczba godzin:   14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)

Celem modułu jest zrozumienie zagadnień pozyskiwania systemów informatycznych i ich postrzegania z perspektywy klienta IT, a nie wytwórcy. Na module zastanawiamy się, dlaczego organizacje kupują oprogramowanie i nawet są chętne dużo za nie zapłacić. Praca dla informatyków jest także po stronie odbiorcy systemów, dlatego warto poznać także tę perspektywę patrzenia na IT.

Treść wykładów

- metoda analizy modelu biznesowego organizacji, w tym szczególnie w celu określania celów i planowania działań w zakresie technologii informacyjnych;

- długofalowe planowanie inwestycji w IT (strategia informatyzacji);

- model analizy struktury organizacji i jego wpływ na informatyzację;

- kryteria wyboru systemu informatycznego;

- metoda Critical Success Factor w ocenie i doborze systemów;

- metoda zarządzania infrastrukturą informatyczną organizacji oparta o bibliotekę ITIL;

- przegląd procesów i metod ITIL v.3;

- metody oceny opłacalności projektów informatycznych.

Treść ćwiczeń

W ramach ćwiczeń na przykładzie stosowane są wybrane zagadnienia związane z metodą CSF, ITIL oraz analizą opłacalności projektów IT. Dodatkowo wykład jest przeplatany wieloma krótkimi ćwiczeniami i studiami przypadków, ilustrującymi przedstawiane zagadnienia.