NMIO-ZRP | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

NMIO-ZRP

Zwinna realizacja projektów

Liczba godzin:   14 godz. (5 godz. wykładów, 9 godz. warsztatów i ćwiczeń)

Celem przedmiotu jest poznanie filozofii i zasad podejścia zwinnego, zwinnych metod realizacji projektów, praktyk zwinnej pracy zespołowej, zastosowanie podejścia zwinnego w trudniejszych projektach np. związanych z bezpieczeństwem.

Treść wykładów

- filozofia podejścia zwinnego

- scrum - podstawowe zasady

- scrum - role, artefakty, zdarzenia Scrum, przebieg sprintów

- wybrane praktyki eXtreme Programming

- procesy grupowe i organizacja zespołu - budowa zespołu, grupa vs. zespół, samoorganizacja zespołów, dysfunkcje zespołów

- Agile’owe gry zespołowe

- zastosowanie podejścia zwinnego w trudnych projektach

                - zaawansowane praktyki podejścia zwinnego np. Hazard stories

                - problemy podejścia zwinnego w projektach związanych z bezpieczeństwem

                - zgodność projektów zwinnych z aktami regulacyjnymi np. normami

                - dobór praktyk do różnych projektów

Treść ćwiczeń

- prowadzenie projektu metodą Scrum - warsztat

- analiza projektu i dobór praktyk

- realizacja zaawansowanych praktyk zwinnych dla przykładowego projektu

- procesy grupowe i organizacja zespołu - warsztat

- Agile’owe gry zespołowe – warsztat

Narzędzia

- oprogramowanie: Acunote, Atlassian JIRA

- nie-oprogramowanie: klocki, karty