I stopień | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

I stopień

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich w roku akad. 2022/2023

strumień: Elektronika w medycynie i Informatyka w medycynie

strumień: Chemia w medycynie

strumień: Fizyka medyczna

 

Studia I stopnia - inżynierskie

Zasady wyboru tematów dyplomowych inżynierskich w Katedrze Inżynierii Biomedycznej, WETI PG

Zasady zaliczenia przedmiotu "Projekt inżynierski" w semestrze 6

Przedmiot kończy się oceną. Ocena wystawiana jest na podstawie przedstawionego raportu - szczegóły wymagań w załączniku.

Harmonogram sesji i egzaminów dla semestru 7

Harmonogram prezentacji projektów inżynierskich na zakończenie semestru zostanie opublikowany na stronach eNauczanie - Seminarium Dyplomowe Inżynierskie

Harmonogram egzaminów inżynierskich w roku akademickim 2021/2022 zostanie opublikowany na stronach eNauczanie - Seminarium Dyplomowe Inżynierskie

Pytania na egzamin inżynierski

W roku akademickim 2022/2023 obowiązują następujące pytania na egzamin inżynierski - aktualizacja 13.10.2022