I stopień - kandydaci | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

I stopień - kandydaci

W Katedrze Inżynierii Biomedycznej studenci kształcenia są na czterech specjalnościach:

 • Elektronika w medycynie,
 • Informatyka w medycynie,
 • Fizyka medyczna,
 • Chemia w medycynie.
Prezentacje strumieni na I stopniu studiów na Międzywydziałowym kierunku Inżynieria biomedyczna:
 • Elektronika w medycynie

  Studenci Inżynierii Biomedycznej kształceni na specjalności Elektronika w Medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. Absolwenci Elektroniki medycznej posiadają umiejętności:

  - projektowania i uruchomiania szeroko rozumianych układów elektronicznych, w tym w technice analogowej i cyfrowej;
  - udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
  - projektowania procedur pomiarowych oraz analizowania zebranych danych.


  Prezentacja pdf - specjalność Elektronika w medycynie

  Przedmioty w ramach specjalności

  • Podstawy techniki cyfrowej
  • Podstawy organizacji systemów komputerowych
  • Podstawy analizy danych
  • Układy programowalne
  • Języki modelowania i symulacji
  • Podstawy projektowania urządzeń medycznych
  • Biosygnały
  • Wstęp do Sieci Komputerowych
  • Mikroprocesory i mikrokontrolery
  • Biopomiary
  • Systemy wbudowane
  • Interfejsy systemów akwizycji danych
  • Metody numeryczne i algorytmy
  • Osobiste urządzenia wspomagające
  • Metody projektowania eksperymentu
  • Kompatybilność EM aparatury medycznej
  • Systemy diagnostyki laboratoryjnej
  • Rozproszone systemy pomiarowe

   Szczegółowy rozkład przedmiotów na poszczególnych specjalnościach można znaleźć na stronie: link.

    
 • Informatyka w medycynie

  W ramach specjalności Informatyka w medycynie studenci zdobywają wiedzę dotyczącą tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych. Szczególną uwagę poświęca się wykształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz zdolności pracy w zespole.  Informatyka w medycynie to  najbardziej nowoczesne rozwiązania i technologie dostępne na rynku oraz prezentowane na forum naukowym. Studenci specjalności zapoznani zostaną m.in. z następującymi zagadnieniami:

  - projektowania bezpiecznych systemów informatycznych,
  - zaawansowanego przetwarzania i analizy obrazów,
  - wytwarzania nowoczesnego oprogramowania dla aplikacji mobilnych, serwerów aplikacji oraz usług sieciowych (Web Services)
  - projektowania i integracji systemów informacyjnych (m.in. bazy danych, dokumentacja cyfrowa, karty elektroniczne i biometria),
  - integracji aparatury z oprogramowaniem, w tym wbudowywania oprogramowania w systemy mobilne,
  - metod prezentacji i wizualizacji informacji (3D, 4D)
  - problemów informatycznego wspomagania chorych i niepełnosprawnych oraz komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii,
  - telematyki medycznej.


  Prezentacja pdf - specjalność Informatyka w medycynie

  Przedmioty w ramach specjalności:

  • Podstawy organizacji systemów komputerowych
  • Podstawy techniki cyfrowej
  • Hurtownie i eksploracja danych
  • Współczesne języki programowania
  • Podstawy analizy danych
  • Języki znaczników w aplikacjach medycznych
  • Rozwój aplikacji internetowych w medycynie
  • Wymiana i składowanie danych multimedialnych
  • Protokoły wymiany danych w systemach
  • Mikroprocesory i mikrokontrolery
  • Rekonstrukcja i analiza obrazów
  • Inżynieria oprogramowania
  • Wstęp do sieci komputerowych
  • Sieci Ethernet i IP
  • Zabezpieczanie systemów i usług sieciowych
  • Przetwarzanie rozproszone w zastosowaniach medycznych

   Szczegółowy rozkład przedmiotów na poszczególnych specjalnościach można znaleźć na stronie: link.
    
 • Chemia w medycynie

  Prezentacja pdf - specjalność Chemia w medycynie

  Szczegółowe informacje na temat specjalności Chemia w medycynie umieszczone są na stronie Wydziału Chemicznego:

  https://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia/wykaz-kierunkow/inzynieria-biomedyczna

 • Fizyka medyczna

  Prezentacja pdf - specjalność Fizyka medyczna

  Szczegółowe informacje na temat specjalności Fizyka medyczna umieszczone są na stronie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:

  https://ftims.migracja.pg.edu.pl/rekrutacja/stacjonarne-studia-i-i-ii-stopnia/inzynieria-biomedyczna